Què necessites per a presentar-te a les eleccions?

Per a presentar-te a les eleccions ho podràs fer de dues maneres. La més habitual és fer-ho mitjançant un partit polític, coma membre seu, o com a independent dins de les seua candidatura. Però també hi ha la possibilitat de presentar-se a les eleccions com a grup de ciutadans (agrupació d’electors) d’esta última manera hauràs de seguir una serie de tràmits.

Què són els partits polítics?

Són associacions que proposen un programa d’intervencions sobre tots els àmbits de la nostra vida quotidiana, com ara l’educació, la sanitat, el medi ambient, el transport, la indústria, l’agricultura, etc., que constitueix el seu programa electoral. Estes associacions competixen en les eleccions per obtindre representació als òrgans de govern. Com que els partits polítics tenen una gran influència sobre els assumptes públics suposen un mitjà amb possibilitats de resoldre problemes que ens afecten tots i a totes.

Què és un independent?

No és gens estrany que a l’hora de votar ens trobem que a la llista apareix el nom d’un dels candidats o candidates seguit de la paraula “independent”, açò significa que esta persona es presenta a les eleccions dins de la llista d’un determinat partit al qual no pertany oficialment, ja que no hi està afiliat. D’esta manera poden ser elegits no tan sols els components dels partits polítics, sinó tota aquella persona sense formar-ne part acorde amb el partit participar en la candidatura.

Què és una coalició?

La coalició és la unió de dos o més partits polítics que han decidit presentar-se a les eleccions de forma conjunta, de manera que unixen els esforços i poden guanyar possibilitats d’obtenir major nombre de vots. En este cas, presenten una llista de candidatura conjunta, amb una denominació pròpia i uns òrgans de direcció i coordinació també propis.

Com es pot legalitzar un partit polític?

Els partits polítics, per a aconseguir els seus objectius, s’han d’organitzar amb una certa estabilitat i institucionalitzar-se. Si vols constituir un partit polític has de fer certs tràmits burocràtics i complir uns requisits, per tal que el Ministeri de l’lnterior aprove la inscripció del teu partit al Registre de partits polítics.

Més informació: https://sede.mir.gob.es/procedimientos/partidos_politicos/

Què és una agrupació d’electors/es?

Una altra possibilitat de presentar-se a les eleccions, sense haver de crear un partit polític, és la de formar una agrupació d’electors/es, també coneguda com a assemblea. L’única cosa que cal per a fer-ho és reunir un determinat nombre de signatures, que varia segons el nombre d’habitants del teu municipi, les quals hauran d’estar autentificades per notari o pel secretari de l’Ajuntament. A continuació, haureu de presentar la candidatura a la Junta Electoral de Zona. Si esteu interessats en esta opció el més aconsellable és que us poseu en contacte amb el vostre Ajuntament, que us donarà les dades corresponents de la Junta Electoral de Zona.

Cóm i per què es pot ilegalitzar un partit polític?

Els partits polítics podran ser declarats il·legals quan, mitjançant les seues activitats, estiguen posant en perill els valors de la democràcia. I per tant, el jutge podrà dictar la seua dissolució, si:

  • Es considera que és una associació il·lícita.
  • La seua organització o activitats són contràries als principis democràtics.