mans-fullet-eleccions-2019

Exercir el nostre dret a vot és un acte de participació ciutadana en què som partícips de les línies polítiques que volem en relació a: sistema educatiu, participació juvenil, desenvolupament cultural, artístic, ambiental..., programes d’orientació i inserció laboral i empresarial, ajudes a l’emancipació, oferta sociocultural, espais d’oci, conservació del medi ambient, etcètera.

Amb el nostre vot decidim el programa i candidatura que millor defensarà els nostres interessos, i que ens afectarà, durant els propers anys als nostres Ajuntaments, a la Generalitat Valenciana, al Govern d’Espanya i al Parlament Europeu.